Rady a návody pro přivařování svorníků

Filozofií naši firmy je poskytovat, mimo dodávky kompletních svařovacích zařízení, náhradních dílů, spotřebního materiálu a servisu, také znalosti v oboru přivařování svorníků, které by měly ulehčit zákazníkům obsluhu a používání nejen námi dodaných zařízení. K těmto jsme dospěli za více než 25 let prodeje, dodávek a servisu.

Pokud Vám některý z níže uvedených odkazů pomůže budeme jen rádi. Zároveň pokud budete mít sami zájem předat nějakou informaci, je také níže uvedena možnost veřejného příspěvku.

Pokud máte zájem o informace o technologii přivařování svorníků kondenzátorovým výboje, naleznete je zde: TECHNOLOGIE HROTOVÉHO ZÁŽEHU. Toto technologií je možné přivařovat v materiálových kombinacích OCELxOCEL, NEREZxNEREZ a OCELxPOZINKOVANÝ PLECH. Vzhledem k univerzálnosti technologie je možné přivařování také v kombinaci materiálu HLINÍKxHLINÍK a MOSAZxMOSAZ. Ve většině případů samozřejmě svorníky plní funkci úchytů, atd. a je nutné jejich přivaření na předem určené místo. Několik poznatků s polohováním naleznete na tomto odkazu POLOHOVÁNÍ. Pokud se nedaří nastavit zařízení tak, aby okolí svaru bylo čisté můžete načerpat informace zde PŘEDSTŘIK VODY SE SAPONÁTEM.

Pokud jste docílili požadovaného výsledku, tzn. pevnostně odpovídajících svarových spojů solidního vzhledu pak výše uvedené poznatky byly pro vás inspirující. Pokud ne, je možné se zaměřit na následující:

* Někdy jenom může být chybně nastavený svařovací stroj a pistole NASTAVOVÁNÍ STROJE A PISTOLE

* Bohužel v některých případech i po dodržení všech zásad ještě všechno “neklape” jak má. Potom je možné ještě hledat problém v krátkých zážehových špičkách a geometrii svorníků KRÁTKÉ ZÁŽEHOVÉ ŠPIČKY a vyšší tvrdosti materiálu, ze kterého jsou svorníky vyrobeny (zkontrolujte uhlíkový ekvivalent podle všech dostupných vzorců. Vždy by měl vyjít nižší než 0,45, obsah uhlíku menší než 0,2 % a tloušťka materiálu menší než 25 mm /soubor/vypocet-cec-cet/CEV, CET.

Pro montážníky, kteří pracují s izolací, kterou připevňují pomocí trnů skrz izolaci pomocí speciálních trnů je určen návod ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRÁCE S LBS 44/ ISOFIX/ ISOFIX accu a PIM.

O technologii přivařování zdvihovým zážehem (pr. rozsah 3-25 mm) popisuje TECHNOLOGIE ZDVIHOVÉHO ZÁŽEHU. V některých případech instalací svařovacích strojů, obzvlášť transformátorových, se setkáváme s nedostatečnou elektroinstalací. Následkem toho dochází k výskytu některých problémů. Jednak se jedná o nekvalitní svary, které se projevují sníženou pevností, jednak jsou to komplikace s řídícím systémem zařízení. Proto jsme připravili informace, které mohou pomoct při vzniku komplikací ELEKTRO-JISTIČE, PRŮŘEZ KABELACE apod. Popis podobný jako pro přivařování hrotovým zážehem chystáme. V každém případě mohou být zajímavé informace udávající konkrétní hodnoty PEVNOSTI SVARŮ A ZNAČENÍ NA VÝKRESE.