Svorníky transformátorové

Technologie zdvihového zážehu (elektrického oblouku) (783,784)

Tato technologie se používá pro přivařování svorníků, spřahovacích trnů, izolačních trnů a jiných součástí v průměrovém rozsahu 2 až 25 mm. Nejčastější použití je na silnostěnné materiály od tloušťky 3mm výše. Tloušťka materiálu není nijak omezena. Je rozdělena do třech typů podle způsobu jejich použití.

Technologie zdvihového zážehu s režimem krátkého času  (784) Slouží pro přivařování svorníků se závitem, bez závitu, izolatérských trnů nebo i jiných součástí v průměrovém rozsahu 2-6 (8) mm. Kombinace materiálů ocel, nerez a žáruvzdorná ocel. Pro tuto technologii se nepoužívá ani ochranné atmosféry, ani keramických kroužků a slouží pro přivařování na tenké plechy od cca 0,6 do 0,8 mm.

Technologie zdvihového zážehu s použitím ochranné atmosféry (783) Slouží pro přivařování svorníků se závitem, bez závitu a jiných součástí v průměrovém rozsahu 2-12 mm. Materiálové kombinace ocel, nerez a žáruvzdorná ocel. Pro ochranu při svařování se používá ochranné atmosféry argonu nebo corgonu. Tato slouží jednak k formování výronu, jednak k vytlačení atmosféry z okolí svaru, která zapříčiňuje porezitu svaru a podkladního materiálu.

Technologie zdvihového zážehu s užitím ochranných keramických kroužků (783) Slouží k přivařování závitových svorníků, spřahovacích trnů, kotev a jiných součástí v průměrovém rozsahu 2-25 mm. Materiálové kombinace ocel, nerez a žáruvzdorná ocel. Pro ochranu při svařování se používá ochranných keramických kroužků. Tyto slouží, podobně jako ochranná atmosféra, k formování výronu a vytlačení atmosféry z okolí svaru. Tato technologie umožňuje rovněž přivařování speciálních tvarů, ocelových kuliček, „T“ trnů a jiných. Užití v elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, stavebnictví a navazujících odvětvích.