Svorníky kondenzátorové

Technologie hrotového zážehu (kondenzátorového výboje) (785, 786)

Slouží k přivařování závitových svorníků, svorníků bez závitu, plochých elektrokontaktů, izolatérských trnů, jakož i jiných součástí v materiálovém provedení ocel, nerez, mosaz a hliník. Tavná zóna je cca 0,1 mm, což umožňuje přivařování na plechy tloušťky 0,6-0,8 mm, aniž by došlo ke zbarvení nebo mechanickému poškození druhé strany plechu. Z této vlastnosti vyplývá využití v elektrotechnickém průmyslu a všude tam, kde se vyskytuje potřeba zachování dekorativního a nenarušeného vzhledu plechu.

Svařování kontaktní

Jedná se o způsob přivařování hrotovým zážehem, kdy svorník je vtlačen do tavné lázně, aniž by došlo k jeho nadzdvihnutí. Svařovací čas je delší, cca 3 a více msec v návaznosti na kapacitě kondenzátorových baterií.
Použití pro přivařování svorníků na složitější povrchy ( okuje, pískování,…) a speciálně na pozinkovaný plech.

Svařování se zdvihem 

Tato varianta využívá nadzdvihnutí svorníku do předem nastaveného zdvihu. Po dosažení horní úvrati vypne elektromagnet a svorník se vrací proti podkladnímu plechu, přičemž při kontaktu s ním nebo těsně před ním dojde k zažehnutí elektrického oblouku. Svařovací čas podle nastaveného zdvihu 1,5 msec až cca 2,5 msec. Použití pro přivařování na ocel, nerez a speciálně hliníkové svorníky na hliníkové plechy.